Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Obxectivos
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Obxectivos

CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROXECTO?

A. Crear un enfoque coherente - a metodoloxía 50000&1 PAES – para a integración do EnMS e do PAES e que se poda replicar en toda Europa.
B. Desenvolver, implantar e supervisar PAES segundo a ISO50001 e establecer normas de xestión en 40 Concellos seleccionados en oito países.
C. Institucionalizar políticas enerxéticas sostibles e garantir a aplicación efectiva dos PAES durante e unha vez finalizado o proxecto.
D. Difundir amplamente os resultados do proxecto e aumentar o número de Promotores do Pacto de Alcaldes, Coordinadores e Concellos capacitados para a implantación do enfoque 50000&1 PAES.